• Ledelse av forbedringsarbeid i skolen 

  Rognerud, Wenche (Master thesis, 2024)
  Skolens formål er elevens læring og utvikling (Opplæringslova, 1998, § 1-1). Læreplanverket LK20 stiller i tillegg krav til at skolen som organisasjon under rektors ledelse gjennom kollektive læringsprosesser arbeider for ...
 • Interaksjons- og argumentasjonsmønstre i ulike gruppesammensetninger av elever på 6. trinn 

  Garby, Tone Camilla (Master thesis, 2024)
  Temaet for denne masteroppgaven er samarbeid, med særlig oppmerksomhet på elevenes interaksjons- og argumentasjonsmønstre. Formålet med forskningen er å undersøke hvordan ulike gruppesammensetninger kan påvirke elevenes ...
 • Hvordan opplever gutter med krysskulturell bakgrunn anerkjennelse i skolehverdagen? 

  Srwa Marofi (Master thesis, 2024)
  I denne forskningsoppgaven utforsker vi anerkjennelse av krysskulturelle gutter i skolen. Vi har sett nærmere på hvordan krysskulturelle gutter opplever anerkjennelse i skolehverdagen. Dette har vi oppnådd ved å undersøke ...
 • Skoleeierskap i spennet mellom kontroll og støtte 

  Ingjerd Andersen; Anita Gundrosen (Master thesis, 2024)
  Hensikten med denne masteroppgaven har vært å forske på spennet mellom kontroll og støtte som utøves fra skoleeier til deres rektorgrupper. Administrative skoleeiere er tett knyttet sammen med sine rektorgrupper gjennom ...
 • Elevers helhetlige systemforståelse av drivhuseffekten og karbonets kretsløp 

  Haugen, Håkon Løken (Master thesis, 2024)
  Temaet for denne masteroppgaven er systemforståelse. UNESCO (2017) peker på systemforståelse som en nøkkelkompetanse, som vil bli viktig for fremtidens samfunnsborgere. I denne studien er det blitt undersøkt elevenes ...

Vis flere