• Changing attitudes towards territorial municipal reforms ? The case of inland Norway 

  Higdem, Ulla; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Inland people’s attitude towards municipal amalgamation reform in Norway from 2013 to 2018 has become more positive. However, a majority does not support the ongoing reform, but the changes have been substantial during ...
 • Barneverntjenestens problemfragmentering i lys av kompleksitetsteori. En lineær problemløsning innenfor et ikke-lineært system? 

  Langsrud, Elizabeth; Lichtwarck, Willy; Fauske, Halvor (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Artikkelen tar utgangspunkt i barnevernsarbeideres beskrivelser av håndtering av uforutsigbarhet i forbindelse med problemløsning. I forsøk på å kontrollere slik uforutsigbarhet delte barnevernsarbeiderne inn familiens ...
 • Praksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningen 

  Furuseth, May-Tove; Kvissel, Anne Katrine; Berg, Vivian; Kjøbli, Eli; Volden, Vivi; Solli, Ann Iren; Granerud, Beathe Kiland; Lie-Jensen, Anette Christensen; Nygård, Irene; Alm, Bente; Ersvær, Elisabeth; Sjøholt, Gry (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Siden 2005 har omfang og innhold i bioingeniørutdanningen vært definert av en nasjonal rammeplan for å sikre likeverdig sluttkompetanse for alle kandidater. Fra 2019 ble en ny forskrift om nasjonale retningslinjer fastsatt. ...
 • Tumor-derived exosomal non-coding RNAs as diagnostic biomarkers in cancer 

  Ebrahimi, Nasim; Faghihkhorasani, Ferdos; Fakhr, Siavash Seifollahy; Moghaddam, Parichehr Roozbahani; Yazdani, Elnaz; Kheradmand, Zahra; Rezaei-Tazangi, Fatemeh; Adelian, Samaneh; Mobarak, Halimeh; Hamblin, Michael R.; Aref, Amir Reza (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Almost all clinical oncologists agree that the discovery of reliable, accessible, and non-invasive biomarkers is necessary to decrease cancer mortality. It is possible to employ reliable biomarkers to diagnose cancer in ...
 • Arealstrategi i småkommuner: Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel? 

  Angell, Elisabeth; Bråtå, Hans Olav; Aarsæther, Nils (Research report, 2021)
  Denne rapporten kartlegger for det første omfanget og utbredelsen av arealstrategi i kommuner med inntil 2500 innbyggere og for det andre studeres bruken av og innholdet i arealstrategiene i seks casekommuner (Lebesby, ...

View more