• Praksisnær undervisning - nytt begrep og ny realitet? 

  Nordkvelle, Yngve Troye (Chapter, 2020)
  The task of mediating meanings of what may be constituted as ‘practice’ and ‘theory’ – its differences of kind and essence – and their commonalities or unions in the everyday of students – and the professions they are being ...
 • Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger 

  Kulbrandstad, Lise Iversen; Ljung Egeland, Birgitta; Nordanger, Marte; Olin-Scheller, Christina (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Spørsmålet om hva som påvirker læreres profesjonelle praksiser, har fått stadig mer oppmerksomhet de siste årene. En forskningsretning som har økt i omfang, er studier av hvordan læreres oppfatninger av ulike sider ved ...
 • «Kanskje for høgt utdanna europearar på spor 3»: lærerkommentarer fra en spørreundersøkelse om "Det felles europeiske rammeverket" 

  Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  I en spørreundersøkelse blant medlemmer av Facebook-gruppa «Norsk som andrespråk» svarte lærere i norsk som andrespråk på spørsmål som dels gjaldt kjennskap til Det felles europeiske rammeverket og hvilke formål de mente ...
 • Spatial behaviour of yellow-necked wood mouse Apodemus flavicollis in two sub-Mediterranean oak coppice stands 

  Bonacchi, Andrea; Devineau, Olivier; Bartolommei, Paola; Bencini, Cristina; Cinque, Carlo; Gasperini, Stefania; Manzo, Emiliano; Cozzolino, Roberto (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Strong mutual relationships exist between rodents and ecosystems. By modifying the structure and functioning of ecosystems, human activity can affect rodent behaviour and ecology. The yellow-necked mouse Apodemus flavicollis ...
 • Student teachers’ understanding of the concept of culture 

  Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  How do novice student teachers understand the concept of culture? To what extent do their understandings of the concept change after three years of teacher education? These questions are discussed based on insights about ...

View more