• ASK og sosiale relasjoner i barnehagen 

  Olsen, Berit Marie (Master thesis, 2021)
  Valg av tema og problemstilling er valgt på bakgrunn av alle de barna jeg har møtt i ulike barnehager med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, videre omtalt som ASK, der voksnes tilrettelegging er avgjørende ...
 • Skolefraværsproblematikk og hjem-skole samarbeid : «…det har jo vært et landskap å manøvrere i...» 

  Kristiansen, Hege Buan (Master thesis, 2021)
  Skolefraværsproblematikk er en stadig økende utfordring i skolen i dag, og det er veldig utfordrende å fange opp denne type strev tidlig nok. Gjennom disse fire informantenes fortellinger kan det se ut til at skolene ikke ...
 • Sjølvrefleksjon som verktøy for bevisstgjering i barnehagen 

  Christensen, Marte (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgåva i spesialpedagogikk omhandlar pedagogar i barnehage sin sjølvrefleksjon. Oppgåva sitt formål er å få innsikt i korleis refleksjon over eige sjølv i samspel med barn i barnehagen føregår og korleis ...
 • Evaluering av Drøftingsteam 

  Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;06/2021, Report, 2021)
  Vestre Toten er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering som koordineres av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere ...
 • Evaluering av Kompetanseteam 

  Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;07/2021, Report, 2021)
  Nordre Land er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere gode tjenester til utsatte barn og unge og deres familier. Et viktig mål ...

View more