• Å berges 

   Andersen, Kjell B. (Master thesis, 2007)
   Hensikten med studien er å få kunnskap om ulike forhold som setter i gang bedringsprosesser hos mennesker som har hatt alvorlige psykiske lidelser i sjøsamiske områder. Fire voksne personer som har opplevd alvorlig psykisk ...
  • Å by barnet opp til dans : observasjon av tidlig kommunikasjon 

   Bratlien, Gro Elisabeth S.; Granheim, Laila Helen (Master thesis, 2011)
   Bakgrunn og formål Oppgaven Å by barnet opp til dans, ser nærmere på barnets samspillsuttrykk (engasjerbarhet og aktivitetsnivå) i sammenheng med barnets språkutvikling (1-4 år). Bakgrunnen for prosjektet var en diskusjon ...
  • Å by på seg selv : Hvilken betydning vektlegger miljøterapeuter som jobber med ungdom i psykiatri sine personlige erfaringer i utøvelse av miljøterapi? 

   Simonsen, Monica (Master thesis, 2012)
   Det denne studien viser er at informantene ser betydningen av å bruke personlige erfaringer som viktig og betydningsfullt for å komme i relasjon til ungdommene. Funnene viser også at flere informanter har et tydelig ...
  • Å bygge broer mellom teori og praksis 

   Holt, Anne; Nyheim, Siri A.; Øyehaug, Anne Bergliot (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Undervisningsopplegget som beskrives i notatet ble gjennomført høsten 2007 som ett av tre naturfagopplegg i den innledende fasen av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes ...
  • Å danse med diabetes 

   Blestad, Carina; Danielsen, Irja Lucie S. (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Ut fra våre erfaringer mener vi at diabetes type 1 er en aktuell sykdom. Norsk forskning fra 2012 bekrefter dette, med 32 tilfeller per 100 000 barn som får diagnosen hvert år (Frøisland, Årsand og Skårderud, ...
  • Å dø hjemme 

   Vole, Hanne (Student paper, others, 2014)
   Norsk sammendrag:
  • Å fange den fiktive virkeligheten : en oppgave som undersøker cinéma vérité-stilens effekt når den brukes i situasjonskomedie og skrekkfilm 

   Svendsen, Katrine Wang (Master thesis, 2014)
   Siden den første filmen, har det blitt produsert en stor filmer. Med inntoget av fjernsynet økte behovet for filmer ytterligere, og i tillegg ble det produsert en stor mengde fjernsynsserier. Filmene og fjernsynsseriene ...
  • Å finne hverandre på godt og vondt : tenåringsjenter, psykisk helse og sosiale medier 

   Mauseth, Lise Malén (Master thesis, 2014)
   Oppgavens tittel: Å finne hverandre på godt og vondt – tenåringsjenter, psykisk helse og sosiale medier. Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse fenomenet; tenåringsjenter, psykisk helse og sosiale medier. Jeg ønsker ...
  • Å finne igjen egne ressurser 

   Bjerke, Laila (Student paper, others, 2015)
   Problemstilling: På hvilken måte kan helsepersonell motivere til fysisk mestring når utfordringen er pasientens frykt for smerte? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, hvor jeg har søkt relevant kunnskap fra bøker og ...
  • Å finne veien i en «jungel av klikk» 

   Zachrisen, Berit (7;2002, Research report, 2002)
   Rapporten presenterer en evaluering av Puggandplay, gjennomført på oppdrag fra Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning våren 2002. Puggandplay er tenkt som et lærings- og leksehjelpprogram i fagene matematikk, ...
  • Å fremme håp til unge menn som ønsker å avslutte livet 

   Johannesen, Marthe Ovesdatter; Nilsen, Tine (Bachelor thesis, 2017)
   Sammendrag Bacheloroppgavens hensikt er å sette fokus på selvmordstruende unge menn og hvordan sykepleier skal kunne nå fram for å fremme håp. Statistikker viser høyere tall blant menn enn kvinner og vi vil derfor gjennom ...
  • Å fremme mestring ved Crohns sykdom 

   Engh, Trine; Ørjansen, Veronika Skotheim (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt: Målet med denne oppgaven er å finne svar på problemstillingen «Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til å fremme mestring hos unge pasienter med nyoppdaget Crohns sykdom?» Metode: Vi har strukturert oppgaven etter ...
  • Å få øye på det tause som blir "sagt": en estetisk tilnærming til barns uartikulerte perspektiver 

   Ilje-Lien, Johanne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Fokus for denne artikkelen er hvordan barnehagepersonalet kan nærme seg de barneperspektiver som nykommere i norsk språk og barnehagekontekst bringer inn i barnehagefellesskapet. Artikkelen tar utgangspunkt i en estetikk-basert ...
  • Å fôra eller ikkje? Ei litteraturoversikt om fôring av storvilt 

   Milner, Jos M.; Schmidt, Karoline T.; Brook, Ryan K.; van Beest, Floris M.; Storaas, Torstein (Oppdragsrapport;1/2014, Research report, 2014)
   Ettersom storviltbestandane i Europa og Nord-Amerika har auka, ser folk ogso ulemper med tette bestandar. For å minska ulempene utan å redusera viltbestandane, har mange byrja å fôra. 2. Me har gått gjennom all tilgjengeleg ...
  • Å gå med i pasienten si livsverd. Tankar omkring ei sjukepleieforteljing 

   Lid, Else Marie; Kvigne, Kari; Roghell, Per Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Based on a nursing experience from a Norwegian local hospital, we reflect on the personal narrative in the story presented as well as on essential caring near the end of life. Important questions are: What will the challenging ...
  • Å komme til kort eller være på høyden : en undersøkelse av trivselen i skolen og på fritiden til barn som har en vanske med språk. 

   Kure, Ellen (Master thesis, 2017)
   Mennesker har et medfødt behov for å kommunisere med omgivelsene og mye av læringen og utviklingen i oppveksten forutsetter at man kan bruke språk. For noen er dette en utfordring. Dette kan ha mange ulike årsaker. Barna ...
  • Å lede asymmetriske kunnskapsorganisasjoner - "mission impossible"? 

   Paulsen, Jan Merok (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Den særegne logikken i utdanningsorganisasjoner har vært et puslespill som har fascinert både utdanningsforskere og organisasjonsteoretikere siden 1970-tallet. Utdanningsforskere observerte tidlig at skolereformer fikk ...
  • Å lede forbedringsarbeid 

   Aglen, Bodil (Master thesis, 2020)
   Norsk: Denne masteroppgaven inneholder to delstudier og en overbyggende kappe. Formålet med oppgaven er å få en dypere forståelse for hvordan ledere av barnehagen kan lede forbedringsarbeid i barnehagen. Det er gjennomført ...
  • Å leve med en tikkende «bombe» 

   Amdal, Katrine; Sætre, Elisabeth Amundstad (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Abdominalt aortaaneurisme (AAA) er forbundet med høy dødelighet ved ruptur. Hvilke tanker, reaksjoner og psykiske påkjenninger oppstår hos pasientene når de får denne beskjeden? Hensikt: Få mer kunnskap og økt ...