Now showing items 1002-1021 of 7822

  • Da katolisismen kom att til Nordvestlandet 

   Aschim, Anders (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   I løpet av eit knapt hundreår har Den katolske kyrkja gått frå å vere så godt som ikkje-eksisterande på Nordvestlandet til å bli den største religions- og livssynsminoriteten i regionen. Artikkelen okumenterer og analyserer ...
  • Da koronaviruset kom til Innlandet – En beslutningsteoretisk casestudie av samvirke og samordning 

   Lilleøkseth, Bente Elin; Stenseth, Laila Irene (Master thesis, 2021)
   Koronaviruset (SARS-CoV-2) utfordret samhandling mellom sektorer i Innlandet våren 2020. I løpet av seks uker ble det planlagt for, og noen steder fysisk rigget, 370 pasientplasser i primærhelsetjenesten. De aller fleste ...
  • ”Da Lykkeliten kom til verden” 

   Nyberg, Hilde Anette (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: Depressive symptomer i barselperioden rammer mellom 10 og 15 % av nybakte mødre (Folkehelseinstituttet, 2014). En depresjon i barselperioden kan ha uheldige konsekvenser både for mors helse og barnets utvikling. ...
  • ”Da vår trio ble delt i to” 

   Stadsvold, Kristin Storbråten (Bachelor thesis, 2017)
   English: This study examines how the school system optimally can work to accommodate students who experience the separation of their parents. It focuses on youth in the ages of 12-16. The theoretical emphasis regards ...
  • Dagens tall utendørs 

   Olsbø, Annelie (Master thesis, 2024)
   Denne masteroppgaven er en del av et entreprenørielt pilotprosjekt ved Høgskolen i Innlandet, hvor målet er å utvikle et pedagogisk produkt. Det er utarbeidet et undervisningsopplegg, kalt Dagens tall utendørs for 1.trinn, ...
  • Daglig ledelse av idrettslag: Prioritering av arbeidsoppgaver og underliggende logikker 

   Bonkerud, Sondre (Master thesis, 2019)
   Norsk sammendrag I løpet av de siste tiårene har idretten blitt stadig mer profesjonalisert. Spesielt har dette vært gjeldende innenfor toppidretten, men i økende grad finner en samme tendens blant landets lokale idrettslag. ...
  • Daily uplifts and coping as a buffer against everyday hassles: Relationship with stress reactions over time in military personnel 

   Larsson, Ulf Gerry; Ohlsson, Alicia; Berglund, Anna Karin; Nilsson, Sofia (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   The aim of this research was to gain a deeper understanding of how daily hassles and uplifts interact with each other and with stress reactions over time in military personnel. Interviews were conducted with 15 Swedish ...
  • Daily uplifts, daily hassles, and coping in military veterans' post-deployment reintegration 

   Larsson, Ulf Gerry; Nilsson, Sofia; Ohlsson, Alicia (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Our first aim was to explore the relationship between daily uplifts, daily hassles, and coping styles the first year after returning from international military missions and post-deployment work, family, and private ...
  • ‘Damned if you do and damned if you don’t’: a framework for examining double binds in public service organizations 

   Røhnebæk, Maria; Breit, Eric Martin Alexander (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A key challenge for contemporary public service organizations is the requirement to incorporate different, at times conflicting, demands into their operations. Such demands and the organizational challenges they impose ...
  • Dannelsens betydning i fremtidens skole. Læreres dannelsesoppdrag i praksis. 

   Jørstad, Marte I. (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Danning har nå fått en større plass i læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2017). Samtidig er dannelsesbegrepet et utydelig begrep som skaper mye forvirring blant lærere så ...
  • Dannelsens paradokser. Skolens dannelsesoppdrag i et filosofisk og samfunnsetisk perspektiv. 

   Frøyhov, Steffen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er et litteraturstudie om dannelsens paradokser i et samfunnsetisk og filosofisk perspektiv. Problemstillingen er: «Hva er dannelsens paradokser, og hvordan kan skolen drive dannelse på tross ...
  • Danning i barnehagen : en analyse av sentrale dokumenter for barnehagen, med fokus på danningsbegrepet 

   Øvre, Hanna Diesen (Master thesis, 2014)
   Denne masteravhandlingen handler om danningsbegrepet som kom inn i barnehagens formålsparagraf etter vedtak i Stortinget i 2008. Norske barnehager har i løpet av de siste tiårene fått status som en svært viktig ...
  • Danning i KRLE gjennom etisk bevissthet 

   Kolbjørnshus, Marit (Master thesis, 2024)
   Skolens danningsoppdrag står sentralt i styringsdokumentene som regulerer virksomheten i den norske skolen. Overordnet del tydeliggjør at skolen har både et dannings- og utdanningsoppdrag. I lys av danningsoppdraget står ...
  • Danning i KRLE gjennom kritisk tenkning og etisk bevissthet 

   Nordlund, Sturla Ledsaak (Master thesis, 2023)
   Danning står sentralt i dokumentene som regulerer virksomheten i den norske skolen. Overordnet del tydeliggjør at skolen har både et dannings- og utdanningsoppdrag. I lys av danningsoppdraget står kritisk tenkning og etisk ...
  • Danning i og mellom rutene. En studie av fire norske dokumentariske tegneserier. 

   Skogsrud, Mari Nilsen (Master thesis, 2018)
   Norsk: Temaet i denne oppgaven er dokumentariske tegneserier. Dokumentariske tegneserier kan defineres som tegneserier som omhandler virkelige hendelser. Slike tegneserier har økt både sin popularitet og sin kulturelle ...
  • Danning på dagsorden: En analyse av KRLE-faget i lys av Overordnet dels danningsoppdrag 

   Martinsen, Amund (Master thesis, 2023)
   I læreplanverket ved Overordnet del spesifiseres det eksplisitt at skolen både har et dannings- og et utdanningsoppdrag. Allikevel defineres hverken danningsbegrepet eller hvordan løse danningsoppdraget. Et naturlig spørsmål ...
  • Danningsprosesser i barnehagelærerutdanningen 

   Halmrast, Gudrun Sælen; Østerås, Bergljot (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Norsk: Danningsprosesser i barnehagelærerutdanningen skjer i skjæringspunktet mellom teori og praksis og er særlig knyttet til profesjonsdannelse. Som pedagogikklærere i utdanningen er vi opptatt av å legge til rette ...
  • Dans, pedagogikk og mennesket : Bevegelse gjennom bevegelse 

   Haaland, Kaja Vikdal (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven i pedagogikk er et kvalitativ studie av de estetiske virkningene av dans som kunstform. Feltarbeidet har dreid seg om en gruppe elevers deltakelse i et danseverksted på skolen hvor hensikten var at de ...
  • Dart i kroppsøving. Hvorfor ikke? 

   Lillestu, Mikal (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Dart i kroppsøvingen. Hvorfor ikke? Forfatter: Mikal Lillestu. År: 2016. Formål: Formålet med studiet var å finne ut av hvordan en lærer som legger opp til et mer variert innhold på grunnlag av elevenes interesser ...
  • Data Driven Waste Management in Smart Cities 

   Laabar, Jihed; Rajathurai, Soban (Master thesis, 2023)
   Bekreftelse fra programsansvarlig på at det holder kun med engelsk sammendrag. Grunnet masteroppgaven er skrevet på engelsk.