Now showing items 5024-5043 of 5480

  • Uformell formel i grunnskolens musikkfag 

   Simensen, Jacob Hagelund (Master thesis, 2021)
   Norsk: De siste tiårene har man sett at uformelle læringsstrategier får større plass i det musikkfaglige både i skolen og i musikkpedagogisk forskning. Både for belyse tematikken rundt uformelle læringsstrategier ytterligere, ...
  • Ugraset i norskfaget – Ei undersøking av nynorsk som sidemål i utvalde læreverk for ungdomsskulen 

   Øien, Øyvind (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Nynorsk, og den sin plass i skulen er eit emne som blir diskutert. Med det som bakteppe ser denne oppgåva på omfanget av nynorsk i to læreverk i norskfaget for ungdomsskulen der bokmål er hovudmålet. Ho gjer ...
  • UiU - Det forebyggende arbeidet mellom intensjoner og virkelighet 

   Audestad, Liv Berit (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en kvalitativ studie av 5 læreres kompetanseheving etter et nasjonalt, skolebasert kompetanseutviklingsprogram, kalt «Ungdomstrinn i utvikling». Målet med myndighetenes satsing var at kompetansehevingen ...
  • Ukentlig innslag av 30-s sprinter har moderat effekt på sprintprestasjon hos elitesyklister gjennom 3-uker sesongpause 

   Løvlien, Ine (Master thesis, 2020)
   Hensikt: Elitesyklister tillater seg typisk en 2-3 uker lang pause ettersesongen. Flere studier har observert reduksjon i prestasjonsparametre etter en slik sesongpause, men å vedlikeholde prestasjonsnivået har vist seg å ...
  • Ulike aktivitetsobjekter hos mink: kan kjøttbein redusere pelsgnag hos minktisper? 

   Hegnes, Hilde (Bachelor thesis, 2014-12-18)
   Dyrevelferd har de siste årene fått større prioritering i den norske pelsdyrnæringa. I den forbindelse har det blitt lagd en handlingsplan med konkrete mål for produsenter av pels. I tillegg har det blitt gjort fler og ...
  • Ulike såmaskiners og gjødslingsstrategiers innvirkning på avlingsnivå og økonomi i kornproduksjon 

   Stenberg, Henrik; Stenberg, Christoffer (Bachelor thesis, 2013)
   Målet med oppgaven har vært å se på muligheter for å forenkle korndyrking i Norge. Både med et økonomisk tilsnitt og praktiske tilnærminger. Gjennom oppgava blir såmaskina gått gjennom - en forklaring av hvordan den fungerer ...
  • Ulike typer teaterdukker : materialvalg, konstruksjon og bevegelighet 

   Ekern, Kirsten (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten presenterer arbeid med framstilling av teaterdukker. Rapporten er delt i to. Den første delen tar opp teaterdukker mer generelt. Blant annet blir teaterdukker som fenomen behandlet. Det blir videre diskutert ...
  • Ultra-prosessert mat, appetitt og matavhengighet 

   Dæhli, Malin Rasen (Bachelor thesis, 2018)
   Formål/hensikt: Denne oppgaven skal brukes for å belyse en mulig faktor til overvekt og fedme. Hvis det er sånn at ultra-prosessert mat påvirker appetitten vår, og vi kan bli avhengig av mat, så kan det være at dagens ...
  • Ulv i Norge pr 15. november 2013 : foreløpige konklusjoner for vinteren 2013/2014 : Rapport 1 

   Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Strømseth, Thomas (Research report, 2013)
  • Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2001-2002 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkon; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport;02/2002, Research report, 2002)
   Målsettingen med vinterens bestandsovervåking av ulv har vært å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den Skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i felles utarbeidet ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2002-2003 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Rønning, Håvard; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2004)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2002-03 var å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i en felles ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2003-2004 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Strømseth, Thomas H.; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2004)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2003-04 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2004-2005 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2004-05 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2005-2006 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2006)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2005-06 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2006-2007 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2007)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2006-07 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2007-2008 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2007-2008 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2008-2009 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Maartmann, Erling; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2008-2009 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette ...
  • Ulv i Skandinavia og Finland: Sluttrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren 2011-2012 

   Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo; Maartmann, Erling; Strømseth, Thomas H.; Flagstad, Øystein; Åkesson, Mikael; Zetterberg, Andreas (Oppdragsrapport;5/2012, Research report, 2012)
   Sammendrag: Ulvestammen i Sverige og Norge tilhører en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Årlige tellinger utføres vinterstid over hele den skandinaviske halvøya. Begge land bruker samme ...
  • Ulv i Skandinavia vinteren 2013-2013 : foreløpig statusrapport 

   Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Maartmann, Erling; Strømseth, Thomas Holm; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein (Research report, 2013)
  • Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 1998-99 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (Rapport;19/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Målsettingen med vinterens overvåking av ulv har vært å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den Skandinaviske halvøy, og å presentere dette i en for begge land felles utarbeidet ...