Now showing items 21-23 of 23

  • The Holmström-Milgrom Model: A Simplified and Illustrated Version 

   Lundesgaard, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   In principal-agent theory, Holmström (1979, Bell Journal of Economics, 10, 74–91) offers the canonical model including a hidden one-shot action taken by an agent contracted to provide effort. Holmström's classical investigation ...
  • Ytelsespensjon og regnskap. Utfordringer for foretak del 1 og 2 

   Lundesgaard, Jon (Journal article, 2014)
   Med ytelsespensjon garanteres den pensjonerte bestemte ytelser, og det medfører at det etableres forpliktelser. Både internasjonalt og nasjonalt har den dominerende oppfatningen gått ut på at disse forpliktelsene skal ...
  • Ytelsespensjoner og regnskap – Innarbeiding og konsekvenser 

   Lundesgaard, Jon (Oppdragsrapport;8/14, Research report, 2014)
   Pensjoner er viktige og berører oss alle. Gjennom pensjonsordningene får det en kommer frem til et konkret uttrykk. I den grad dette betyr noe for det et foretak som arbeidsgiver bidrar med økonomisk, har det konsekvenser ...