• Inkluderende spesialundervisning ved bruk av nettbrett 

      Bakjord, Linn Helena (Master thesis, 2020)
      Denne undersøkelsen fokuserer på å få innsikt og forståelse i hvordan ulike profesjonsdeltagere i skolen opplever at bruken av nettbrett kan fremme inkludering i skolen. Problemstilling til denne undersøkelsen er: «Hvordan ...