• Parkinson sykdom - det gode måltidet 

      Bajja, Nisrin; Eierholen, Laila (Bachelor thesis, 2014)
      Undersøkelser viser at nesten alle pasienter som har Parkinson sykdom, oppgir at de får et for dårlig oppfølgingstilbud i forhold til sin sykdom på sykehjem og at personalet trenger mer kunnskap om ernæringsarbeid. Ca. 5 ...