• Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren 

   Haave, Hanne; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, ...
  • Rapport forprosjekt : Campus 4 Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk 

   Mønness, Erik Neslein; Rydgren, Tore Litlerè; Haave, Hanne; Løhren, Mette; Nordby, Anders; Nylund, Dag; Romstad, Harald; Strand, Mona; Wikan, Gerd (Informasjonsrapport;2, Working paper, 2005)
   I kapittel 1 tolkes oppdraget og vår mandatforståelse. Det legges stor vekt på dokumentasjon og datagrunnlag, slik det ble etterspurt i forstudien. I kapittel 3 drøftes forholdet til campus 3. Vi ser ikke konfliktområder ...