• «Når det uventede inntreffer» - om å møte kriser i skolen 

      Jahr, Kathrine (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: «Når det uventede inntreffer» er en kvalikativ studie av skolers møte med kriser. Denne presentasjonen ser på krisepedagogiske planer i skolen, den krisepedagogiske modellen og hvordan vi kan møte barn og unge ...