• Nosokomiale infeksjoner i somatiske sykehus 

      Bekkevold, Hanna; Jakobsen, Janne Istad (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgaven omhandler nosokomiale infeksjoner i somatiske sykehus. Formålet er å belyse hvordan sykepleiere bør arbeide for å forhindre spredning av smittsomme bakterier. Dette arbeidet er svært sentralt i forhold til ...