• Se meg, snakk med meg! 

      Khan, Salma; Løvlund, Kristine (Bachelor thesis, 2015)
      For å kunne øke trivselen hos pasienter med Alzheimers sykdom har vi valgt kommunikasjon som metode, og tar derfor for oss de ulike kommunikasjonsmetodene validering, reminisens og realitetsorientering. For å utøve god ...