• Lesing av skjønnlitteratur i norskfaget på yrkesfag. 

      Syversen, Linn Veronica (Master thesis, 2016)
      Norsk: Hva kan en lærer gjøre for å fremme motivasjon for å lese skjønnlitteratur? Utfordringen til læreren kommer først og fremst til uttrykk gjennom møtene med umotiverte elever og konkrete verktøy for å endre dette. I ...