• Aktiv i eget liv 

   Bjørkmann, Kristin; Erlien, Britt Reidun Utseth (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn I følge Sundseth (2015) vil fremtidens befolkningssammensetning i Norge, sette velferdssamfunnet under press. De store årskullene fra 1940- og 1950- årene blir pensjonister, samtidig som små årskull fra 1980- og ...
  • Motivasjon og trivsel i arbeidslivet 

   Pettersen, Håkon. Kollerud, Herman (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven er et resultat av en treårig Bachelorgrad i Ledelse og Organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Den omhandler og utforsker temaene arbeidsmotivasjon og arbeidsmiljø, og hva som kjennetegner ...