• Barn og natur : en spørreundersøkelse om kunnskap og holdning til naturen blant norske femteklassinger 

   Lillebo, Hans Martin; Gundersen, Hege; Nilsen, Erlend Birkeland (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Det er en tendens til at nærhet til naturen gir positive utslag for barna fra landet i forhold til naturopplevelse (litt høyere score enn barna fra byen). Den samme tendensen er ikke gjeldende i forhold til bruken ...
  • Det er et troll! 

   Karlsen, Kjetil (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven, med utgangspunkt i barns lek og læring i naturen, forsøkes det å finne svar på problemstillingen «Hvordan er pedagogisk leders syn på naturens potensiale for lek og læring, og hva er fire barns ...
  • Fjellet som kulturell sanseerfaring uttrykt gjennom lyd og bilde 

   Blom, Tine (Arbeidsnotat;207, Working paper, 2015)
   Dette er en refleksjon over audiovisuelle arbeider om naturen ved Tvergasteinstjørnet på Hallingskarvet, og om arbeidsprosessen og tilbakemeldinger. I disse arbeidene forsøker jeg å formidle mine egne erfaringer i denne ...
  • Friluftsliv med psykiske helseutfordringer 

   Lunner, Ine (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: På hvilken måte kan friluftsliv ha helsefremmende effekt hos unge og voksne med psykiske helseutfordringer? Teori: Psykiske helseutfordringer og helsefremmende effekt ved friluftsliv. Metode: ...
  • Friluftsliv og helse 

   Grønolen, Linn Jenny Bergum (Bachelor thesis, 2012)
   Problemområde: Mennesker i hele verden, og spesielt i den vestlige verden, er generelt for lite i fysisk aktivitet. Nordmenn ligger på toppen i Europa, i forhold til det å sitte for mye stille. Dette er en medvirkende årsak ...
  • Naturen og nærmiljøet rundt barnehagen. 

   Ingberg, Ida (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Jeg jobbet meg gjennom oppgaven ut fra problemstillingen min: Hvordan stiller personalet seg til bruken av naturen og nærmiljøet rundt barnehagen? Jeg har belyst teori innen styringsdokumenter, personalet, naturen ...
  • Psykisk helse og aktivitet i naturen 

   Johannessen, May Britt (Bachelor thesis, 2015)
   May Britt Johannessen Oppgavens tittel: Psykisk helse og aktivitet i naturen Problemstilling: Hvordan kan aktivitet i natur påvirke vår psykiske helse ? Begrepsavklaring: Jeg har valgt å legge begrepsforklaringen inn i ...
  • Sikkerhet og bruk av naturen. En sammenligning av norsk og tysk barnehagekultur. 

   Benberg, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven er basert på problemstillingen: Hvilken innflytelse har begrepet sikkerhet på bruk av naturen med de yngste, og i hvilken grad finnes det forskjeller mellom barnehager i Norge og Tyskland? For å ...
  • ”Ti på Topp”: A public health perspective on trail users and their use of trails 

   Brekka, Liv (Master thesis, 2016)
   Abstract in English: Aim: There are concerns existing around lifestyle-diseases, mental illness and somatic illness in Norway, and additionally inequalities in health. Physical activity and nature experiences are associated ...
  • «Vi har undret oss over kongler mange ganger før» 

   Korsrud, Silje Killi (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Dette er en bachelor ved Høgskolen Innlandet, avdeling Hamar, Luna, våren 2018. Hovedfokuset for dette studiet har vært barns utvikling, lek og læring. I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i hvilken rolle ...