• "Av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste" 

   Rendalen, Andrea Selene; Pedersen, Lene Westbye (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk tittel: «Av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste» Engelsk tittel: «Sometimes cure, usually help, always comfort» Hensikt: Å få økte kunnskaper om hvordan sykepleieren kan fremme verdighet hos døende ...
  • Å leve med to personer i en 

   Johansen, Annika; Bareksten, Linda Wæhler (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Å få økte kunnskaper om hva pårørende innen psykiatrien har behov for og hvordan vi som sykepleier kan møte dem på en best mulig måte. Samtidig håper vi at oppgaven kan bidra til et økt fokus på pårørende i ...
  • Å se de usynlige - Sykepleie til barn som er pårørende 

   Omsland, Yrja Mikkelsen; Olsen, Hege Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Tittel: «Å se de usynlige» «To see the invisible» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon og samtale forebygge psykiske problemer hos barn når mor eller far har en psykisk lidelse?» Hensikt: Å ...
  • Å se livet forsvinne 

   Flisen, Julie; Fredheim, Maylen Sletmoen (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter med kreft i palliativ fase. Pårørende står ofte i korridoren på sykehuset for å søke hjelp av sykepleieren. Vi har selv opplevd og sett andre sykepleiere ...
  • «Barn som pårørende er også vårt ansvar» 

   Øieroset, Oda Hansen; Ruset, Vilde Øvstedal (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Barn som pårørende er også vårt ansvar.» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gi trygghet til barn på sykehus der forelder er akutt alvorlig syk?» Formål: I 2010 fikk barn som pårørende rettigheter i form ...
  • Det er deg det handler om! 

   Busk, Malene; Bakken, Åse (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Det er meg det handler om! Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse de etiske utfordringene vi kan stå i da vi skal arbeide med pasienter i den terminale fasen. Som sykepleiere vil vi måtte stå etiske dilemmaer ...
  • DET HANDLER OM LIVET, IKKE DØDEN 

   Brendløkken, Tine; Hokstad, Kamilla (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk tittel: Det handler om livet, ikke døden. Engelsk tittel: It's about life, not death. Problemstilling: «Hvordan kan vi som sykepleiere ivareta pårørende til en pasient i palliativ fase?». Hensikt: Hensikten med ...
  • Erfaringer fra intervensjon med kognitiv atferdsterapi til to pasienter med demens i tidlig fase 

   Staubo, Helen (Master thesis, 2014)
   Norsk sammendrag: En av de store utfordringene samfunnet står overfor i årene fremover, er økningen i antall eldre og dermed også i antall mennesker med en demenssykdom. Denne masteroppgaven er en delstudie innenfor ...
  • Family caregivers experiences of provided home care to persons with Parkinson's disease 

   Leiknes, Ingrid; Høye, Sevald (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Engelsk sammendrag (abstract): Family caregivers constitute an important part of the day-to-day service for persons with Parkinson’s disease. As the disease progresses, the need for municipal home care assistance will ...
  • Fibromyalgi: Pårørendes opplevelse av egen livssituasjon 

   Gjerdrum, Kine Jeanette (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn: I senere tid med større oppmerksomhet mot brukermedvirkning, ressursfokus og en holistisk tilnærming opplever vi at pårørendes posisjon er blitt oppgradert. Dette gjelder særlig pasientgrupper som kreftrammede ...
  • Friheten til å få dø hjemme 

   Oppegård, Cathrine (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: I løpet av de siste hundre år har døden blitt profesjonalisert. Pasienter dør på sykehus og sykehjem, selv om vi vet at det er mange pasienter som ønsker å dø i sitt eget hjem. Jeg har valgt å se på hva som gjør ...
  • «Hva er det som skjer?» -et barns opplevelse av å ha en syk mamma 

   Gravli, Anne-Lene (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: Det finnes ca.34000 barn og unge under 18 år som har eller har hatt foreldre med kreft. Møte med kreftsykepleier kan ha betydning for hvordan barnet takler opplevelsen av sykdom og situasjonen. Hensikt: Det er ...
  • Hvordan kan jeg hjelpe deg å ta farvel? 

   Fossbakk, Kari Øystese; Lissjos, Caroline Linnea (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Ved palliativ behandling på sykehus, hvordan kan god relasjon mellom sykepleier og pårørende gi en bedre sorgprosess og redusere komplisert sorg senere i livet?». Hensikt: Denne oppgaven har som hensikt ...
  • Hvordan kan vi som sykepleiere kommunisere med barn for å gi dem opplevelsen av trygghet, når de er pårørende til foreldre med alvorlig kreftsykdom? 

   Austheim, Linda Eik; Rolstad, Per Arne (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere kommunisere med barn i alderen 7-12 år for å gi dem opplevelsen av trygghet, når de er pårørende til foreldre med alvorlig kreftsykdom? Bakgrunn: Vi ønsket å lære mer om ...
  • Hvorfor er det viktig å ha fokus på hele familien når den rusavhengige kommer inn til behandling? Og på hvilken måte kan familien bli en ressurs i behandlingen, og hvordan kan vi få til dette? 

   Solvang, Guri; Dyrhaug, Trine (Student paper, others, 2012)
   Rundt hver eneste rusavhengige person er det mange berørte. Vi ønsket å se på hvordan avhengighet og familie henger sammen, og hvordan avhengighet kan læres i familien. I oppgaven fokuserer vi på rusavhengighet, problematikk ...
  • I dødens venteværelse 

   Samuelshaug, Mari; Bjøntegård, Silje (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: I dødens venteværelse Formål: Formålet med oppgaven er å tilegne oss mer kunnskap om hvordan pårørende i sykehjem ønsker å ivaretas. Vi ønsker økt fokus blant sykepleiere omkring det å være pårørende, da vi av ...
  • Ivaretakelse av barn som pårørende i hjemmesykepleie 

   Gulliksen, Helene; Sæter, Anders Moe (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Barn som pårørende har tilbake i tid fått liten eller ingen oppfølging når en forelder er alvorlig syk. I 2010 kom det en lovendring som gav helsepersonell en plikt til å ivareta barn som pårørende. Barn står i ...
  • Ivaretakelse av pårørende til personer med schizofreni 

   Lundsbakken, Frank; Farstad, Marthe Bø (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Schizofreni forårsaker stor belastning for den det rammer og gir ofte nedsatt funksjonsnivå, noe som fører til at den som er syk i stor grad er avhengig av hjelp fra helsevesenet og pårørende. Pårørende til ...
  • «Mammaen min kan være syk i tankene sine..» 

   Fleischer, Karen Konstanse; Andersen, Malin Backholm (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Mammaen min kan være syk i tankene sine…» «My mother can be sick in her thoughts…» Bakgrunn: Valget av temaet kommer av vår interesse for barn som pårørende til psykisk syke foreldre, samt våre erfaringer som har ...
  • «Når hukommelsen svikter…» 

   Ulsletten, Silje; Trøan, Julie Ovidia (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Når hukommelsen svikter… » «When memory fades… » Bakgrunn: For valg av tema er vårt engasjement for demensomsorgen, samt selvopplevde erfaringer som har fått oss til å tenke over pårørende i hjemmet og hvordan ...