• Den kakektiske pasienten i eget hjem 

   Bjørvik, Else Hennie; Martinsen, Stig-Morten (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: I perioden 2005-2014 var det i Norge 27416 nye tilfeller av cancer pulm, og kakeksi sees svært hyppig hos pasienter i palliativ fase, og forekommer ved 50-85% av langkommende avanserte kreftsykdommer. Opptil 20% ...
  • Hjemmedød – sett i lys av kreftpasientens behov 

   Perminow, Marte Lie; Rise, Tove Elisabeth; Rosenlund, Anne (Student paper, others, 2016-09-19)
   Bakgrunn: Forskning viser at de fleste ønsker å dø hjemme. Til tross for dette dør kun 14% hjemme i Norge i dag. Etter samhandlingsreformen har kommunen fått mer ansvar, og flere alvorlig syke pasienter tilbringer mer tid ...
  • Palliativ enhet eller palliative plasser ved sykehjem i Stange kommune 

   Berg, Marit; Kvigne, Kari (Skriftserien;16/2021, Research report, 2021)
   Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse‐ og idrettsfag, institutt for sykepleiefag har på oppdrag fra Stange kommune utarbeidet foreliggende utredning om organisering av palliasjon i kommunen. Utredningen tar for seg ...