• Movement across scales: red fox spatial ecology 

      Walton, Zea (Doctoral thesis, 2020)
      Rødrevens forflytningsmønster på forskjellige romlige skalaer Menneskelig påvirkning på naturlige habitater kan medføre reduserte bevegelsesmuligheter for noen dyrearter, eller fasilitere typiske generalister som rødrev ...