• «Hardiness: en vaksine mot stress?» 

      Mikkelsen, Håvard; Sandmo Kristoffersen, Oda (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn: Deltakelse i krigshandlinger innebærer en økt risiko for psykiske lidelser, derfor må soldater gjøres mest mulig skikket og i stand til oppdragsløsning. Somatiske skader er et stort fokusområde under sanitetsutdanningen ...