• Med viten og vilje? Perspektiver på høyere utdanningsinstitusjoner i diskusjoner om strukturendringer 

   Narum, Ragnhild (Master thesis, 2016)
   Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren er et stadig aktuelt og diskutert emne. Denne masteroppgaven beskriver og analyserer hvilke perspektiver på høyere utdanningsinstitusjoner som kan identifiseres i ...
  • Rapport migrasjonsprosjektet 

   de Souza, Peter (Working paper, 2014)
   Rapporten om migrasjonsprosjektet er en del av prosjektet ”Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna” som Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har arbeidet med i 2013 . I rapporten presenterer Peter De Souza fra Høyskolen ...