• Hvordan skal megler markedsføre seg på visning? 

      Græsholt, Birgitte (Fordypningsoppgave, 2017)
      I denne oppgaven skal jeg undersøke om hvordan tillitsforholdet mellom megler og interessenter styrkes gjennom ulike faktorer. Jeg vil gjøre rede for disse faktorene og drøfte hvordan meglerne jobber for å opprettholde god ...