• Evaluering av fiskeutsettingene i Glomma på strekningen Høyegga–Rena 

   Langdal, Kjell (Rapport, Research report, 2008-08-07)
   Norsk: Rapporten er en oppsummering av undersøkelser på settefisk og et forsøk på å evaluere effektene av utsettingene i Glomma på strekningen som er direkte berørt av Rendals-overføringen. Her inngår tre delprosjekter: ...
  • Våren kommer! Forskerspiren som metodisk tilnærming i et feltarbeid 

   Kvammen, Per Ivar; Brekke, Mari Lutnæs (Rapport;04/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Rapporten beskriver et undervisningsopplegg som ble gjennomført på femte årstrinn våren 2008 som en del av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og ...