• On-Line learning and Traditional Organizations 

      Faugli, Bjørn (22;2003, Research report, 2003)
      Denne artikkelen peker på at en endring av fokus er nødvendig når tradisjonelle organisasjoner skal ta i bruk nett baserte lærings program. Tradisjonelle organisasjoner innen høyere utdanning er byråkratier strukturert ...