• Å fremme mestring ved Crohns sykdom 

      Engh, Trine; Ørjansen, Veronika Skotheim (Bachelor thesis, 2013)
      Hensikt: Målet med denne oppgaven er å finne svar på problemstillingen «Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til å fremme mestring hos unge pasienter med nyoppdaget Crohns sykdom?» Metode: Vi har strukturert oppgaven etter ...