• Inkluderende arbeidsliv - Eksperbistand som virkemiddel 

      Langkaas, Marit; Minken, Siri; Østby-Deglum, Siri (Master thesis, 2022)
      Formålet med oppgaven er å utforske om et nytt virkemiddel i IA-avtalen har noe å si for det lokale IA-arbeidet. Det norske trepartssamarbeidet og avtalen om inkluderende arbeidsliv er et bærende fundament for hvordan vi ...