• Bruk av praksisfortellinger for å skape sammenheng mellom praksis og teori i førskolelærerutdanningen 

   Halmrast, Gudrun Sælen; Taarud, Randi; Østerås, Bergljot (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artikkelen stiller spørsmål ved hvordan det kan skapes sammenheng og mening mellom praksis og teori i førskolelærerutdanningen. Grunnlaget for artikkelen er et forsknings- og utviklingsarbeid ved førskolelærerutdanningen ...
  • Danningsprosesser i barnehagelærerutdanningen 

   Halmrast, Gudrun Sælen; Østerås, Bergljot (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Norsk: Danningsprosesser i barnehagelærerutdanningen skjer i skjæringspunktet mellom teori og praksis og er særlig knyttet til profesjonsdannelse. Som pedagogikklærere i utdanningen er vi opptatt av å legge til rette ...
  • Fortellinger om kjønn i barnelitteraturen 

   Østerås, Bergljot (Journal article, 2010)
   I arbeidet med å oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn er det nødvendig med bevisste holdninger til pedagogisk arbeid. En del av dette arbeidet handler også å reflektere over valg av bøker, og å skape rammer ...
  • Forventninger til kjønn i barnehagens litteraturutvalg 

   Østerås, Bergljot (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2010)
   Norsk: Ifølge Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2006), skal likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Kjønn handler ikke bare om biologi, men er også en historisk, sosial, ...
  • Nye møter med Rødhette og ulven 

   Østerås, Bergljot; Halmrast, Gudrun Sælen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Norsk: Utgangspunktet for artikkelen er en grunnleggende tanke om at bevegelser mellom det kjente og det ukjente kan åpne opp for ny forståelse og mening. I produktive prosesser skaper og gjenskaper vi oss selv og den ...
  • PIL – Praksis som integrerende element i lærerutdanningen: Sluttrapport fra lokalt PIL-prosjekt ved Høgskolen i Hedmark. Treklangsamarbeid og Trepartsamtaler 

   Bakke, Elin; Eriksen, Stig; Gloppen, Bjørg Herberg; Halmrast, Gudrun Sælen; Ranheimsæter, Åsne; Sommervold, Tove; Stauri, Tormod; Taarud, Randi; Østerås, Bergljot (Research report, 2011)
   Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, har siden februar 2009 vært en del av det nasjonale PIL-prosjektet. Gjennom dette prosjektet har høgskolen fått anledning til å kvalitetssikre og ...
  • Praksis som integrerende del i førskolelærerutdanningen 

   Halmrast, Gudrun Sælen; Taarud, Randi; Østerås, Bergljot (Rapport;03/2011, Research report, 2011)
   Norsk: For å gjøre førskolelærerutdanningen relevant og helhetlig er utvikling av samarbeid og relasjoner mellom høgskolen og praksisfeltet av stor betydning. Praksismøter er et av flere møtepunkter for samarbeidet. Det ...