• Frafall i videregående skole 

      Østerhus Amdal, Målfrid (Master thesis, 2023)
      Sammendrag Frafall i videregående skole er en stor utfordring i Norge, for den enkelte og samfunnet. Formålet med denne oppgaven er å se på frafall i skolen fra elevenes perspektiv og lære av deres erfaringer. Gjennom ...