• Tanker som tvinger 

      Østlie, Hanne Kronen; Konesaraja, Thuvarathy Anmarida (Bachelor thesis, 2015)
      Hensikt: Hensikten med å fordype oss i dette temaet er å få økt kunnskap om den psykiske lidelsen anorexia nervosa. Vi som sykepleiere vil lære mer om det tverrfaglige samarbeidet og ulike måter å tilnærme oss denne ...