• Inkludering og de stille barna. 

      Østmo, Siv (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: I denne oppgaven har jeg jobbet ut fra problemstillingen min: Hvordan oppfatter barnehagepersonalet begrepet inkludering, og hvordan overføres denne kunnskapen til arbeidet med de stille barna? Jeg har belyst teori ...