• Roller for management accounting and control i nettverk 

      K. Sønsteby, Rune; Østvang, Marianne (Master thesis, 2018)
      Management accounting and control (MAC) er tradisjonelt ansett for å ha en passiv rolle i virksomhetsstyring (Chapman, 2005; Skærbæk & Tryggestad, 2010). Med utgangspunkt i Burchell, Clubb, Hopwood, Hughes og Nahapiet ...