• Påvirker fysisk aktivitet den helserelaterte livskvaliteten til eldre? 

      Øveraasen, Ingeborg Vesterås (Bachelor thesis, 2014)
      Forskningsområde Forskning viser at det stadig blir flere eldre, og at vi i 2050 kan regne med at 25 % av Norges befolkning vil være eldre over 65 år. Dette vil sannsyneligvis medføre økt behov for helsehjelp blant denne ...