• Bevissthet om tydelige læringsmål – elevene lærer om prosesser i kroppen 

   Øyehaug, Anne Bergliot; Nyheim, Siri A.; Holt, Anne; Hansen, Bodil; Sigurdsen, Tone (Høgskolen i Hedmark - Rapport;06/2009, Research report, 2010)
   Norsk: Undervisningsopplegget som beskrives i denne rapporten ble gjennomført våren 2008 i prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og Høgskolen i Hedmark. Undervisningen ...
  • Bruk av metaforer om kjemiske bindinger i kreativ skriving 

   Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne studien undersøkes elevers bruk av metaforer i kreative tekster om kjemiske reaksjoner. I norsk skole har det etter innføring av læreplanen for kunnskapsløftet (LK06) vært fokus på de grunnleggende ferdighetene å ...
  • Elevers refleksjoner over naturvitenskapens egenart 

   Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This paper reports from a study where a teacher and researchers collaborated on designing science teaching promoting scientific inquiry for a group of students (age 11 – 13). Guided by the Norwegian science curriculum, ...
  • Sammenhengen mellom naturvitenskapelig produkt og prosess - En studie av dialoger fra utforskende arbeid i naturfag relatert til stoffer og stoffers endring 

   Øyehaug, Anne Bergliot; Anne, Holt (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper reports from a study where a teacher and researchers collaborated on designing science teaching promoting scientific inquiry (processes of science) and science content (product of science) for a group of students ...
  • Å bygge broer mellom teori og praksis 

   Holt, Anne; Nyheim, Siri A.; Øyehaug, Anne Bergliot (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Undervisningsopplegget som beskrives i notatet ble gjennomført høsten 2007 som ett av tre naturfagopplegg i den innledende fasen av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes ...