• Vurdering som profesjonsfaglig kompetanse : rapport fra et KUPP-prosjekt 

      Haugstveit, Tove Brit; Sjølie, Gunvor; Øygarden, Bjarne (Rapport, Research report, 2006)
      Norsk: Denne rapporten belyser hvordan lærerne i sin undervisning utvikler vurderingskompetanse og på hvilke måter dette kommer til uttrykk i deres praksis. Utgangspunktet for arbeidet er nye forventninger og krav til ...