• Styring av Statsbygg 

      Katrine Kofoed Kongelstad; Kristian Ramberghaug; Øyvind Melhus (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Begrepet styring brukes svært bredt i det politiske og offentlige ordskiftet. Vi har i de senere år sett dette ofte i media og deres omtale rundt dårlig styring av offentlige prosjekter. Denne studien tar dermed ...