• Informasjon til hjerteinfarktpasienten 

      Haugli, Marthe Midtsundstad; Aahlin, Ann-Therese (Bachelor thesis, 2014)
      Tittel Informasjon til hjerteinfarktpasienten / Information to acute myocardial infarction patients. Formål Formålet med oppgaven er å øke kompetansen vår som sykepleier i forhold til hva slags informasjon hjerteinfarkt ...