• Læreroppfatninger om endring. En studie av barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid 

   Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I denne artikkelen undersøkes og drøftes barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid. Artikkelen presenterer funn fra en kvalitativ kasusstudie av tre erfarne barnehagelærere. Analysen av intervjudata ...
  • Making teachers' pedagogical capital visible and useful. 

   Henningsson-Yousif, Anna; Aasen, Solveig Fredriksen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Purpose – The purpose of this paper is to compare methods of working with pedagogical capital in teacher and mentor education. The authors make an account of the development of the concept of pedagogical capital and ...