• Tilpasset opplæring for elever som viser lærings- og undervisningshemmende atferd 

   Aaslie, Madelaine (Master thesis, 2019)
   Norsk: Denne masteroppgaven handler om hva lærere gjør for å tilpasse opplæringen for elever som viser lærings- og undervisningshemmende atferd. Målet med denne studien er å få en dypere forståelse basert på informantenes ...
  • Tilvenning for de yngste barna i barnehagen. 

   Aaslie, Madelaine (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven fokuserer på hva som kan bidra til å skape en trygg og god tilvenningsperiode for de yngste barna i barnehagen. Teori fra blant annet Bowlby og Winnicott om tilknytning og overgangsobjekt belyser ...