• Inkludering i alternative opplæringsarenaer 

      Alvestad, Sebastian Janson (Master thesis, 2022)
      Å oppleve seg som inkludert i et felleskap er en grunnleggende dimensjon ved å ha et meningsfylt liv. I de senere årene har et økende antall elever falt utenfor det ordinære opplæringstilbudet. Et betimelig spørsmål er ...