• Hvordan kan jeg bli verdig din tillit? 

   Andersen, Marie; Vennerstrand, Emmeli Karolin (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling; Hvordan kan man som sykepleier skape et tillitsforhold til pasienter med schizofreni ved arbeid i hjemmesykepleien? Oppgaven omhandler personer med schizofrenilidelser, ...
  • Smertelindring til opioidavhengige pasienter 

   Andersen, Marie; Johansen, Emily (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn I 2015 ble det rapportert at 17,7 millioner mennesker i verden anvendte opioider. Rusavhengighet blir beskrevet som et syndrom bestående av en rekke symptomer som fører til at personen har nedsatt kontroll på ...