• Mikrohus og livskvalitet 

      Andrea Arentz (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Hensikt: Hensikten med denne studien er å beskrive hvilken betydning mikrohus har for livskvaliteten til sine beboere. Dette utdypes gjennom forståelse av hva livskvalitet innebærer, og hvilke faktorer som er ...