• Tvangsinnlagte gravide rusavhengige 

      Kristiansen, Mariell N.; Andreassen, Nina Cecilie (Bachelor thesis, 2016)
      ”Tvangsinnlagte gravide rusavhengige” er navnet på vår bacheloroppgave. Den setter fokus på problemstillingen vår som lyder slik: ”Hvordan ivaretar sykepleiere tvangsinnlagte gravide rusavhengige i institusjon?”. Vårt syn ...