• Respekt og toleranse. 

      Andresen, Ellen (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Dagens samfunn består av et stort mangfold med mennesker med ulike bakgrunner, kulturer og språk. For å fungere i et samfunn er det derfor helt nødvendig at mennesker både respekterer og tolererer hverandre. Som ...