• Tilpasset opplæring i kroppsøving i videregående skole 

      Anstensen, Camilla (Bachelor thesis, 2012)
      Denne oppgaven tar for seg begrepet tilpasset opplæring. Problemstilling lyder som følger: ”Hvordan ivaretas tilpasset opplæring i kroppsøving på en utvalgt videregående skole og hvordan tilrettlegger lærerne kroppsøving ...