• Endring av livsstilsvaner for pasienter med diabetes 

      Arnesen, Linn Anita; Gunderstuen, Hilde (Bachelor thesis, 2014)
      Bakgrunn Diabetes type II er den vanligste formen for diabetes, og forekomsten er firedoblet de siste 50 årene. Siden dette er en økende pasientgruppe og dermed en tematikk vi kommer mye i kontakt med i fremtiden, er dette ...