• Seksualitet: Mellom sykepleierens oppfatning og pasientens forventning 

      Arnestuen, Julie Kjensmo; Halvarsson, Nina (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt: Hjerte- og karsykdommer samlet sett innebærer flest dødsfall i alle aldersgrupper. På tross av dette er dødeligheten tilknyttet disse sykdommene kraftig redusert. Dette medfører at flere pasienter overlever og ...