• Beitingens påvirkning på beiteplanter : litteraturstudie 

      Aune, Anders W. (Bachelor thesis, 2013)
      Beiting i vekstsesongen er viktig for drøvtyggerproduksjonen i Norge, og det har en del sammenheng med topografiske grunner. Grunner som også vanskeliggjør fornying av plantedekket. Derfor er vi tjent med å ha beiter som ...