• Vil jeg klare å ta vare på deg? 

      Baanerud, Veronika; Brenna, Solfrid (Bachelor thesis, 2016)
      Samhandlingsreformen stiller nye krav til helsetjenestene i kommunene. Det legges mer vekt på helseforebygging, samtidig som flere skal få bistand til helsehjelp i hjemmene sine. Det betyr at pasientgruppen til hjemmebaserte ...