• Skole og barnevern - barns deltakelse i eget liv 

      Bakkeby, Inger (Master thesis, 2019)
      Norsk sammendrag: Når utdanning er en av de viktigste ressursene vi som samfunn kan gi til de unge, må vi passe på så alle barn og unge får delta. Vi ser ikke ut til å ha lykkes helt med det når vi bare klarer å få 40% ...